Lynrask kommunikasjon. Koordinert innsats når sekundene teller.

Normal kommunikasjon og effektiv framdrift tross avstand og støy.

Dekning mellom containerne. Gateway til VHF  på anløpende fartøy.

Vannsensor-alarm som varsler fall i sjøen. Utstyr tilpasset fukt og støy.

GPS posisjonsvisning. Talegruppe for sjåfører og kjørekontor. Geofence.

God dekning i alle etasjer og parkeringsanlegg. Alarm og ticketsystem.

Egen talegruppe for hvert team. Integrerer kontoret og ankommende godstransport.

GPS og Geofence. Send video og bilder. Dispatch, ManDown og LoneWorker alarm.

Avdelingsvise talegrupper. Full dekning uten investering i infrastruktur.

Full dekning i alle etasjer og parkeringsanlegg uten behov for egen infrastruktur.

Talegrupper for eventledelse, sanitet. Full dekning uten behov for basestasjoner eller antenner.

Talegrupper pr team. Geofence og alarmstyring. Bilde og dokumentdeling.

GPS visning, talegrupper med sjåfører, verksted, kjørekontor. Geofence.

Full dekning i felten og tunnelåpning. Ingen behov for egen infrastruktur.

Komplett løsning for kommunalt beredskapssamband.

Vanntette radioer. Dispatch med alarmhåndtering for ekstern varsling.

GPS visning, talegrupper med sjåfører, verksted, kjørekontor. Geofence.

Talegrupper per skip. Alarmhåndtering og support fra hovedkontor.

Alarmhåndtering fra hovedkontor. Bilde og dokumentdeling.

Avdelingsvise talegrupper. Full dekning uten investering i egen infrastruktur.

Safeguard med alarm. Komplettering med WiFi mesh i fall dårlig 4G dekning.

Talegrupper per lokasjon. Alarmhåndtering og support fra hovedkontor.

Talegrupper pr team. Alarm og support fra hovedkontor. Bilde og dokumentdeling.

Fastmontert radio. Komplettering med WiFi i fall dårlig 4G dekning.

Tunellarbeid

Safeguard med alarm. Komplettering med WiFi mesh i fall dårlig 4G dekning.

Asfaltering

Talegrupper per lokasjon. Alarmhåndtering og support fra hovedkontor.

Talegrupper pr team. Alarm og support fra hovedkontor. Bilde og dokumentdeling.

Fastmontert radio. Komplettering med WiFi i fall dårlig 4G dekning.

Med Wave kan
kontoret bli endel av sambandet

GJENINNFØR UMIDDELBAR KOMMUNIKASJON PÅ KONTORET

Mer samtale
Mindre epost

Mange interne forhold kan avklares på sekundet. Før var det også vanlig med intercom på kontoret. Man trykket en knapp og snakket umiddelbart med kollegaer og avdelinger.

Wave gjeninnfører umiddelbar kommunikasjon på kontoret slik at mengde saktegående og kostbar kommunikasjon pr mail, kan erstattes med direkte samtale.

Umiddelbar kommunikasjon er rett på sak og enkelt. Mer blir gjort på kortere tid.

 

sign-dark

Wave PTX
kommunisér i sanntid

Verktøy for effektiv og direkte intern kommunikasjon på kontoret

Innfør samtale
i sanntid kultur

Den interne kommunikasjonen er kjernen i bedriftens kultur og verdiskapning. Wave PTX gjør det mulig å gjeninnføre mer direkte samtale.  Knytt sammen team i talegrupper. Koble dem som sitter spredt og dem som sitter på hjemmekontor - slik at alle løpende oppdateres på det som skjer og kan bidra i bedriftens verdiskapende samtale.

◎    Gjør ansatte tilgjengelig for hverandre
◎    Reduser treg kultur med å skrive mail
◎    Sett umiddelbar intern dialog som ny standard
◎    Organisér de som arbeider sammen i felles talegruppe
◎    Opplev akselerert framdrift i interne prosesser

VIKTIG NY KOMMUNIKASJONSLINJE

Knytt sammen
Kontoret og felten

Wave PTX inkluderer kontoret til dialogen i talegruppene som foregår ute i felten der verdiene skapes. Kontoret kan aktivt koordinere aktiviteter, håndtere varling, alarm og avvik. Ressurser kan kobles til talegrupper på sekunder - for å ta viktige beslutninger, koble til en  teknisk spesialist ol.

Kontoret

Wave PTX knytter kontoret til samtalene som foregår i felten. Ta imot bilder og video, send ut arbeidsdokumenter. Koble teknisk kompetanse, opprett nye talegrupper på sekunder. Motta alarm og koorder innsatsen. Se posisjonsvisning og sett på geofence.

Felten

Sett opp  talegruppe mellom sjåfører spredt utover byen, landet eller EU. Gjør det mulig for verkstedet å kommunisere direkte med enheter i felten. Wave PTX er lettvint og effektivt og eliminerer mailskriving og mobilsamtaler.

Lokasjoner

Styr alarm og varsling fra lokasjoner over hele landet fra hovedkontoret. Sett opp talegrupper mellom formenn pr lokasjon, mellom tekniske enheter som sitter spredt utover landet. Koble teknisk spesialist til talegruppe med utfordring ute i felten. Wave PTX åpner for mer effektive måter å håndtere intern kommunikasjon.

OPPLEV UMIDDELBAR INTERN KOMMUNIKASJON

Tilbud til bedrifter
- prøv Wave PTX

Motorola Wave PTX er et nytt verktøy for effektiv og umiddelbar intern kommunikasjon. Løsningen bevisstgjør og eliminerer dødtid og ineffektivitet. Å skrive en mail kan feks se effektiv ut, men den tar tid å skrive og avsender må vente på at mottaker skal forfatte et svar. Noen ganger er denne måten å kommunisere på nødvendig, men svært ofte er det uttrykk for en tidkrevende ukultur. En mengde treg mailkommunikasjon og ineffektive mobilsamtaler kan erstrattes med trykk og snakk - umidddelbar kommunikasjon.

Motorola Wave PTX nyhetsbrev

Få nyheter om Motorola Wave PTX