Telefon eller Videomøte
Wave PTX Intro

Snitt varighet 30-40 minutter.

Gi kunden en oversikt på Motorola Solutions nye sambandsløsning Wave PTX. Inkludert kartlegging og sette opp fleetmap for intern kommunikasjon.

 

VELKOMMEN - PRESENTASJON
KARTLEGGE BEHOV

Kartlegge virksomhet og kommunikasjon. Isolere flaskehalser. Status og erfaringer. Finne fram til kundens behov.

OVERBLIKK
FUNKSJONER 

Motorola POC enheter og tilbehør. TIlpasning av utstyret til arbeidsoppgavene.

ENHETER & ABONNEMENT