Samband til Bygg & anlegg

 • Fjern slitsom hyppig kort arbeidsstans - la ansatte koordinere arbeidet fra der de er.
 • Inkludérer, er trygt og trivselsskapende - gruppesamtalen lærer opp nye ansatte. 
 • Alle holdes oppdatert på det som skjer og kan bidra i samtalen. 
 • Lag smarte talegrupper for team, kran, maskinførere, etasje, bygg, kompetanse..
 • Koble til kontorfunksjoner for å reversére kostbar og treg mailkultur
 • Knytt kontoret til verdiskapning:
  • Push ut tegninger, instrukser, beskrivelser, HMS info mm.
  • Ta beslutninger basert på enhetenes posisjon på google maps
  • Ta imot bilde- og videodokumentasjon (skade, lekk, sprekk).
  • Ta imot varsling og utløst alarm
 • Opprett en talegruppe per kranfører og signalgivere, samt mellom kranførere.
 • Tilpass utstyret mot plutselig byggestøy som kommer og går
Motorola_WAVE_PTXs

Kranfører &
Signalgiver

Viktig talegruppe mellom signalgivere og kranfører for finkoordinering som nå kan glede seg over oppgradering fra nasal narrowband til wideband lydkvalitet.

Dispatch
Kontrollrom

Wave PTX knytter kontoret til byggeplassen på en helt ny måte. Ta imot varsling og alarm. Push ut arbeidsdokumenter til hele teamet. Monitorer talegrupper over hele landet fra en PC.

Anleggsleder
Kan bryte inn

Anleggsleder kan bryte inn for å gi fellesbeskjed. Sett opp talegrupper og bestem hvem som skal snakke med hvem fra PC. Knytt underlerandører til talegrupper.

Typisk på byggeplass
Plutselig støy som kommer og går

Forskning viser at hørselskade på byggeplasser skjer fordi ansatte med dårlig tilpasset utstyr løfter hørselvernet tilside for å høre hva som blir sagt på sambandet.

Avstand og støy
Skaper hyppig kort arbeidsstans

Tekniska Högskolen i Lund, avd Byggfag har dokumentert at avstand som forhindrer direkte samtale og manglende mulighet til å arbeide med hendene og kommunisere samtidig - leder til hyppig forekomst av kort arbeidsstans. I tillegg kommer plutselig byggestøy som gjør kommunikasjon umulig.

Godt tilpasset radiosamband fjerner usynlig kort arbeidsstans og påvirker trivsel positivt. Gevinsten i framdrift og produktivitet er målt til 20% - eller at et prosjekt på 12 mnd, kan gjøres unna på 10..

 

Tips samband byggeplass

Full dekning i hele anleggsområder
Samband tilpasses plutselig skadelig støy

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Rugged & vanntett - radioer må kunne vaskes med "Zalo og kost"

Electrical power has been the technological foundation of industrial societies for many years. Although the systems designed to provide and apply electrical energy have reached a high degree of maturity, unforeseen problems are constantly encountered, necessitating the design of more efficient and reliable systems based on novel technologies.

Opprett en talegruppe per kranfører

The automotive aftermarket is the secondary market of the automotive industry, concerned with ... Replacement parts are automotive parts built or remanufactured to replace OE parts as they become worn or damaged.

Motorola_WAVE_PTXs

Motta tilpasset tilbud

Få et beslutningsgrunnlag. Vi tar kontakt pr telefon for å kartlegge behovene og utarbeider komplett tilbud.