Wideband radiokommunikasjon
Flyplassdrift og Ground Mechanic

  • Fleetmap med smarte talegrupper
  • Gateway mellom Wave PTX og eksisterende VHF/UHF samband
  • SafeGuard alarm og varsling til dispatch på kontor
  • Kontrollrom funksjon for full koordinering
Motorola_WAVE_PTXs

Full
dekning

Wave PTX kan benytte mange nettverk. Hull i dekning kan enkelt løses med feks WiFi extender. Et sambandet må ha full dekning i hele området og i alle bygg. Uten full dekning kollapser industrivernet.

Dispatch
Kontrollrom

Wave PTX knytter kontoret til byggeplassen på en helt ny måte. Ta imot varsling og alarm. Push ut arbeidsdokumenter til hele teamet. Monitorer talegrupper over hele landet fra en PC.

Innsatsleder
Priority Interupt

Innsatsleder kan bryte inn i alle talegrupper samtidig for å gi viktig beskjed. Sett opp talegrupper og bestem hvem som skal snakke med hvem fra PC. Knytt underlerandører til talegrupper.

Gateway mellom
Wave og UHF eller VHF

På enkel måte kan Wave PTX havnesambandet kobles til VHF kanal på anløpende skip.

Wave PTX forbedrer dekningen
i bygningsmasse og uteområder

En vanlig flaskehals på havner er dårlig dekning på sambandet mellom stålcontainere. Med Wave PTX slipper havnesjefen å gjøre tunge investeringer i infrastruktur fordi det ofte er tilfredstillende dekning fra mobiloperatørene.

I tillegg er det forholdsbvis enkelt å komplettere dekningen med utvidelse av wifi dekningen i havneområdet.

 

Komplett industrisamband

Full dekning inne og ute
Samband tilpasses plutselig skadelig støy

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Rugged & vanntett - radioer må kunne vaskes med "Zalo og kost"

Electrical power has been the technological foundation of industrial societies for many years. Although the systems designed to provide and apply electrical energy have reached a high degree of maturity, unforeseen problems are constantly encountered, necessitating the design of more efficient and reliable systems based on novel technologies.

Smarte talegrupper og kontaktlister

The automotive aftermarket is the secondary market of the automotive industry, concerned with ... Replacement parts are automotive parts built or remanufactured to replace OE parts as they become worn or damaged.

Gode varslings- og alarmfunksjoner
Motorola_WAVE_PTXs

Motta tilpasset tilbud

Få et beslutningsgrunnlag. Vi tar kontakt pr telefon for å kartlegge behovene og utarbeider komplett tilbud.