Intern kommunikasjon
for industri og industrivern

 • Samband med historisk dekning og rekkevidde.
 • Opprett talegrupper for sjåfører uansett spredning
 • Kontgrollrom på PC for bruk på kjørekontor
 • Posisjonsvisning på Google maps.


Motorola_WAVE_PTXs

Full dekning på
arbeidsplassen

Wave PTX kan benytte mange nettverk. Hull i dekning kan enkelt løses med feks WiFi extender. Et sambandet må ha full dekning i hele området og i alle bygg. Uten full dekning kollapser industrivernet.

Kontrollrom med
kart og alarm

Wave PTX knytter kontoret til byggeplassen på en helt ny måte. Ta imot varsling og alarm. Push ut arbeidsdokumenter til hele teamet. Monitorer talegrupper over hele landet fra en PC.

ManDown og
LoneWorker alarm

Innsatsleder kan bryte inn i alle talegrupper samtidig for å gi viktig beskjed. Sett opp talegrupper og bestem hvem som skal snakke med hvem fra PC. Knytt underlerandører til talegrupper.

Sambandet bør tilpasses
plutselig støy som kommer og går

 • Samle sjåførenene i talegruppe slik at de kan delta og hjelpe hverandre.
 • Ta kjørebeslutninger basert på kjøretøyenes posisjon.
 • Motta varsling ved avvikende kjørerute.
 • Opprett nye talegrupper med datamusen på sekundet.
 • Send ut kjørelister og dokumenter.
 • La kontor. lager og verksted kommunisere direkte med kjøretøyene.
 • Ta imot bilde og video for dokumentasjon og arkivering.

Wave PTX Dispatch
Komplett kontrollrom styringsverktøy

Livreddende løsning. Safeguard er et Wave PTX dispatch og app abonnement med utvidede alarmfunksjoner. B-Aquasafe Man-in-Water bluetooth sensor alarm, parres til Evolve radioen. Sensoren har 250 timer driftstid og festes i egen lomme på redningsvesten. Ved fall i sjøen utløses alarmen og sender varsling til talegruppen og Wave Dispatrch Safeguard med GPS  posisjonsdata.

Sjekkliste samband

Er sambandet tilpasset sjåføryrket med handsfree?

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Er det utarbeidet fleetmap og derfra talegrupper og kontaktlister?

The automotive aftermarket is the secondary market of the automotive industry, concerned with ... Replacement parts are automotive parts built or remanufactured to replace OE parts as they become worn or damaged.

Er enkle og pålitelige varslings- og alarmfunksjoner på plass?
Motorola_WAVE_PTXs

Motta tilpasset tilbud

Få et beslutningsgrunnlag. Vi tar kontakt pr telefon for å kartlegge behovene og utarbeider komplett tilbud.