Samband til
Havbruk og oppdrettssektor

  • Kartlegge kommunikasjonslinjene og utarbeide smarte talegrupper
  • Gateway mellom Wave PTX og eksisterende VHF/UHF samband
  • Aktivt bruke Wave dispatch til å sende dokumenter og video- & bildedokumentasjon.
Motorola_WAVE_PTXs

Full
dekning

Wave PTX kan benytte mange nettverk. Hull i dekning kan enkelt løses med feks WiFi extender. Et sambandet må ha full dekning i hele området og i alle bygg. Uten full dekning kollapser industrivernet.

Dispatch
Kontrollrom

Wave PTX knytter kontoret til byggeplassen på en helt ny måte. Ta imot varsling og alarm. Push ut arbeidsdokumenter til hele teamet. Monitorer talegrupper over hele landet fra en PC.

Innsatsleder
Priority Interupt

Innsatsleder kan bryte inn i alle talegrupper samtidig for å gi viktig beskjed. Sett opp talegrupper og bestem hvem som skal snakke med hvem fra PC. Knytt underlerandører til talegrupper.

Gateway mellom
Wave og UHF eller VHF

På enkel måte kan Wave PTX havnesambandet kobles til VHF kanal på anløpende skip.

Wave PTX Safeguard
Man-in-Water Bluetooth Sensor Alarm

Livreddende løsning. Safeguard er et Wave PTX dispatch og app abonnement med utvidede alarmfunksjoner. B-Aquasafe Man-in-Water bluetooth sensor alarm, parres til Evolve radioen. Sensoren har 250 timer driftstid og festes i egen lomme på redningsvesten. Ved fall i sjøen utløses alarmen og sender varsling til talegruppen og Wave Dispatrch Safeguard med GPS  posisjonsdata.

Sjekkliste samband

Har sambandet full dekning inne og ute?
Er sambandet tilpasset for kommunikasjon i støy?

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Skal radioene tåle fall og kunne vaskes kost og Zalo?

Electrical power has been the technological foundation of industrial societies for many years. Although the systems designed to provide and apply electrical energy have reached a high degree of maturity, unforeseen problems are constantly encountered, necessitating the design of more efficient and reliable systems based on novel technologies.

Er det utarbeide fleetmap og derfra talegrupper og kontaktlister?

The automotive aftermarket is the secondary market of the automotive industry, concerned with ... Replacement parts are automotive parts built or remanufactured to replace OE parts as they become worn or damaged.

Er enkle og pålitelige varslings- og alarmfunksjoner på plass?
Motorola_WAVE_PTXs

Motta tilpasset tilbud

Få et beslutningsgrunnlag. Vi tar kontakt pr telefon for å kartlegge behovene og utarbeider komplett tilbud.