Samband for
Sykehus og pleiesektor

  • Umiddelbar kommunikasjon avdelingsvis, mellom ansatte, med drift.
  • Opprett talegrupper for styret eller kompetanse med deltakerne spredt utover landet
  • Opplev full dekning i alle bygg og uteområder uten behov for investeringer
  • Kan installeres på mobiler, nettbrett og PCer ansatte allerede har
  • Enorme årlige besparelser fordi ansatte kan kommunisere fra der de er
  • Alle holdes løpende oppdatert og kan bidra i samtalen
  • Styrker følelse av å være inkludert og påvirker trivsel og trygghet positivt
  • Kan utvides for koordinéring varsling og alarm fra kontrollrom på admin PC
Motorola_WAVE_PTXs

AES256
kryptering

Viktig talegruppe mellom signalgivere og kranfører for finkoordinering som nå kan glede seg over oppgradering fra nasal narrowband til wideband lydkvalitet.

Full dekning
inne og ute

Wave PTX knytter kontoret til byggeplassen på en helt ny måte. Ta imot varsling og alarm. Push ut arbeidsdokumenter til hele teamet. Monitorer talegrupper over hele landet fra en PC.

Enormt
tidsbesparende

Anleggsleder kan bryte inn for å gi fellesbeskjed. Sett opp talegrupper og bestem hvem som skal snakke med hvem fra PC. Knytt underlerandører til talegrupper.

Markant mindre
tidstap og arbeidsstans

Forskning viser at hørselskade på byggeplasser skjer fordi ansatte med dårlig tilpasset utstyr løfter hørselvernet tilside for å høre hva som blir sagt på sambandet.

Bruk eksisterende
mobiler, nettbrett og PCer

Tekniska Högskolen i Lund, avd Byggfag har dokumentert at avstand som forhindrer direkte samtale og manglende mulighet til å arbeide med hendene og kommunisere samtidig - leder til hyppig forekomst av kort arbeidsstans. I tillegg kommer plutselig byggestøy som gjør kommunikasjon umulig.

Godt tilpasset radiosamband fjerner usynlig kort arbeidsstans og påvirker trivsel positivt. Gevinsten i framdrift og produktivitet er målt til 20% - eller at et prosjekt på 12 mnd, kan gjøres unna på 10..

 

Tips samband pleie & omsorg

Full dekning i hele anleggsområder
Samband tilpasses plutselig skadelig støy

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Rugged & vanntett - radioer må kunne vaskes med "Zalo og kost"

Electrical power has been the technological foundation of industrial societies for many years. Although the systems designed to provide and apply electrical energy have reached a high degree of maturity, unforeseen problems are constantly encountered, necessitating the design of more efficient and reliable systems based on novel technologies.

Opprett en talegruppe per kranfører

The automotive aftermarket is the secondary market of the automotive industry, concerned with ... Replacement parts are automotive parts built or remanufactured to replace OE parts as they become worn or damaged.

Motorola_WAVE_PTXs

Motta tilpasset tilbud

Få et beslutningsgrunnlag. Vi tar kontakt pr telefon for å kartlegge behovene og utarbeider komplett tilbud.