Bredbåndsamband for
Vann & avløp - Park & idrett

 • Lag smarte talegrupper for direkte intern samtale og bedre framdrift.
 • Sett opp talegrupper pr team, prosjekt, avdeling, lokasjon eller kompetanse.
 • Utvid dekningen med bedriftens egne WiFi nettverk.
 • Knytt kontoret til talegrupper ute i felten.
 • Håndtér varsling og utløst alarm på sambandet fra kontoret.
 • Push ut kart og beskrivelser - ta imot bilde-dokumentasjon fra felten.
 • Foreta beslutninger basert på enhetsposisjon på google maps.
wave_ptx_april21

Mer direkte samhandling

Løpende direkte intern samtale

Mer direkte samtale - mindre mail. Organisèr ansatte i talegrupper etter avdeling, lokasjon, funkjsjon (verksted) og kompetanse. Få en framdriftskultur der de involverte er oppdatert og ting avklares umiddelbart.

Kontoret knyttes til produksjonen og felten

Ta imot varsling og alarmer. Push ut arbeidsdokumenter til alle i teamet. Monitorer talegrupper over hele landet fra PC. Motta bildedokumentasjon for behandling/arkivering.

Kompetanse samles i talegrupper

Lag talegrupper for avdelingsledere eller teknisk ekspertise spredt utover landet. Gjør fagavdeling tilgjengelig på sekundet. Push ut instruksjoner og arbeidsdokumenter, motta bilder fra felten.

Dekning
i hele Norge

Wave PTX kan benytte mange nettverk. Hull i dekning kan enkelt løses med feks WiFi extender. Et sambandet må ha full dekning i hele området og i alle bygg. Uten full dekning kollapser industrivernet.

Bruk mobil
nettbrett, PC

Wave PTX knytter kontoret til byggeplassen på en helt ny måte. Ta imot varsling og alarm. Push ut arbeidsdokumenter til hele teamet. Monitorer talegrupper over hele landet fra en PC.

Send bilder
og dokumenter

Innsatsleder kan bryte inn i alle talegrupper samtidig for å gi viktig beskjed. Sett opp talegrupper og bestem hvem som skal snakke med hvem fra PC. Knytt underlerandører til talegrupper.

Handsfree standard
kommunisere og arbeide samtidig

 • Samle sjåførenene i talegruppe slik at de kan delta og hjelpe hverandre.
 • Ta kjørebeslutninger basert på kjøretøyenes posisjon.
 • Motta varsling ved avvikende kjørerute.
 • Opprett nye talegrupper med datamusen på sekundet.
 • Send ut kjørelister og dokumenter.
 • La kontor. lager og verksted kommunisere direkte med kjøretøyene.
 • Ta imot bilde og video for dokumentasjon og arkivering.

Portabel WiFi koffert
Mesh i rørgang og under bakken

Livreddende løsning. Safeguard er et Wave PTX dispatch og app abonnement med utvidede alarmfunksjoner. B-Aquasafe Man-in-Water bluetooth sensor alarm, parres til Evolve radioen. Sensoren har 250 timer driftstid og festes i egen lomme på redningsvesten. Ved fall i sjøen utløses alarmen og sender varsling til talegruppen og Wave Dispatrch Safeguard med GPS  posisjonsdata.

Samband tilpasset støy

Ansatte som utfører arbeid alene behøver rask og lettvint varsling. Alarmfunksjoner - som ManDown og LoneWorker sikrer dette. I tillegg manuell alarm og GEOfence alarm. Wave PTX tilbyr egne abonnement med særlig fokus på alarmhåndtering.

Sjekkliste samband

Er sambandet tilpasset sjåføryrket med handsfree?

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

Er det utarbeidet fleetmap og derfra talegrupper og kontaktlister?

The automotive aftermarket is the secondary market of the automotive industry, concerned with ... Replacement parts are automotive parts built or remanufactured to replace OE parts as they become worn or damaged.

Er enkle og pålitelige varslings- og alarmfunksjoner på plass?
Motorola_WAVE_PTXs

Motta tilpasset tilbud

Få et beslutningsgrunnlag. Vi tar kontakt pr telefon for å kartlegge behovene og utarbeider komplett tilbud.