Vindpark

Dekning
4G & WiFi mesh

An open forum where industry experts share knowledge, gain insights, and collaborate on timely and relevant issues facing the manufacturing sector

Portabelt
Aksesspunkt

Emerging markets, streamlined business models, low-risk cost structures, and product innovation are just a few of the challenges for today's manufacturers.

Sentral alarm
Fra hovedkontor

Many forces are driving transformation in the automotive industry. Each brings complex and unique challenges and burgeoning opportunities for growth.

ManDown LoneWorker

Ansatte i vindpark kan arbeide alene. Det er derfor behov for rask og lettvint varsling og alarmfunksjoner - som ManDown og LoneWorker, i tillegg til manuell alarm og GEOfence alarm. Wave PTX tilbyr egne abonnement med særlig fokus på alarmhåndtering.

Motorola_WAVE_PTXs

Samband i vindpark

Øde beliggenhet med få ansatte. Behov for samband med alarmfunksjon og GPS tracking. Alarmer: dedikert alarmknapp, samt ManDown og LoneWorker. Behov for full dekning også på tilførselsveg. HMS rutiner ved arbeid alene ute i vindparken.

I tillegg til mobilnettverk, settes opp WiFi nettverk med extender og ved behov repeater (mesh noder). Mulig behov for batteridrevne WiFi mesh node i pellicase for bruk ved vedlikeholdarbeid inni turbinhus.

Mulighet for sentral koordingering av varsling og alarm med Wave Dispatch.

Dekning i vindpark og flutters

Dekning og plassering av basestasjoner beregnes med utgangspunkt i topografiske kart og simuleringer. Utfordringer kan være dødvinkel under antenner, svak dekning inni turbinhus og signalforstyrrelser grunnet flutters fra vindmøller i bevegelse.

Det anbefales portable basestasjoner med batteridrift slik at kunden kan omplassere for å oppnå bedre dekningsforhold.

 

Anbefalte Wave PTX enheter i vindpark

Motorola_WAVE_PTXs

Motta tilpasset tilbud

Få et beslutningsgrunnlag. Vi tar kontakt pr telefon for å kartlegge behovene og utarbeider komplett tilbud.